آموزشها

 • اولیه

 • امکان ارسال و دریافت
 • دریافت پیامک رایگان
 • 3 شماره اختصاصی 14 رقمی
 • بانک شماره موبایل
 • 3 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • 20% امکانات پنل
 • تعرفه شارژ 110 ریال
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اعتبار مادام العمر
 • تحویل آنی
 • 200000 تومان
 • پنل برنزی

 • امکان ارسال و دریافت
 • دریافت پیامک رایگان
 • 3 شماره اختصاصی 14 رقمی
 • بانک شماره موبایل
 • 3 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • 40% امکانات پنل
 • تعرفه شارژ105 ریال
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اعتبار مادام العمر
 • تحویل آنی
 • 45،000 تومان
 • پنل نقره ای

 • امکان ارسال و دریافت
 • دریافت پیامک رایگان
 • 3 شماره اختصاصی 14 رقمی
 • بانک شماره موبایل
 • 3 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • شارژ هدیه 250پیامک
 • 60% امکانات پنل
 • تعرفه شارژ 100 ریال
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اعتبار مادام العمر
 • تحویل آنی
 • 75،000تومان
 • پنل طلایی

 • امکان ارسال و دریافت
 • دریافت پیامک رایگان
 • 3 شماره اختصاصی 14 رقمی
 • بانک شماره موبایل
 • 3 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • شارژ هدیه 500 پیامک
 • 80% امکانات پنل
 • تعرفه شارژ 94 ریال
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اعتبار مادام العمر
 • تحویل آنی
 • 100،000 تومان
 • پنل طلایی ویزه

 • امکان ارسال و دریافت
 • دریافت پیامک رایگان
 • 3 شماره اختصاصی 14 رقمی
 • بانک شماره موبایل
 • 3 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • شارژ هدیه 1000 پیامک
 • 100% امکانات پنل
 • تعرفه شارژ 85 ریال
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اعتبار مادام العمر
 • تحویل آنی
 • 140،000 تومان
 • پنل نمایندگی

 • فروش پنل با نام و دامنه دلخواه
 • امکانات نامحدود
 • تعرفه شارژ 80 ریال
 • 3 شماره اختصاصی 14 رقمی
 • اختصاص3 شماره به تمامی زیز مجموعه های نماینده
 • شارز هدیه 1000 پیامک
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • اعتبار مادام العمر
 • تحویل آنی
 • 250،000 تومان